Sinds het einde van vorig jaar zijn vanuit diverse delen van het land meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Op grond van het ziektebeeld en de gegevens die daarover beschikbaar kwamen, ontstond al snel het vermoeden dat het hier ging om een uitbraak van VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) genoemd, veroorzaakt door een nieuwe variant, namelijk het RHD2-virus. Snel daarna volgde de bevestiging dat deze nieuwe variant, inderdaad de veroorzaker was van de sterfte.

Symptomen
Een met RHD1 (klassieke vorm) geïnfecteerd konijn zal vaak binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn ongeveer 3-5 dagen. In beide gevallen kunnen soms (acute) benauwdheid, koorts (> 40 °C), bloedingen of neurologische verschijnselen (tremoren) gezien worden voorafgaand aan de sterfte. In veel gevallen is dit echter niet het geval en sterft het konijn zonder voorafgaande verschijnselen te vertonen. Daarnaast kan bij RHD2 een meer chronisch ziektebeeld gezien worden waarbij het konijn gedurende langere periode algemeen ziek kan zijn.
In tegenstelling tot RHD1, waar het sterftepercentage vaak >80% bedraagt, ligt het sterftecijfer bij RHD2 vaak lager (5-70%). In geval van RHD2 kan daarnaast bij konijnen die de acute fase overleven een meer chronisch ziektebeeld gezien worden.

Behandeling en vaccinatie

Er is op dit moment nog geen behandeling voorhanden voor konijnen die ziek zijn als gevolg van een infectie met het RHD-virus. Preventief is wel vaccinatie mogelijk.

Het vaccin Cunipravac Variant® wordt gebruikt om te voorkomen dat konijnen RHD2 krijgen. Deze vaccinatie moet na 6 weken herhaald worden (booster). Vanaf vandaag  (06-09-2016) is het vaccin beschikbaar. Voor een afspraak kunt u bellen met: 0627070970.