Waar vaccineert men tegen bij de hond?

  • Hondenziekte (ziekte van carré, distemper) is een erg besmettelijke virusziekte die ontstekingen kan geven van de neus, luchtwegen, longen , maag en darmen. Klachten aan de hersenen, ogen en de huid komen minder vaak voor. Deze ziekte komt voornamelijk voor bij pups, jonge honden en oudere honden, omdat zij een verminderde weerstand hebben. In het ergste geval kunnen honden (en fretten) aan de ziekte overlijden.
  • Leverziekte (hepatitis contagiosum canis, HCC) is een erg besmettelijke virusziekte, het verspreidt zich voornamelijk via urine van besmette honden. Het virus tast de lever aan. Bij een snel verloop kan het dier komen te overlijden zonder symptomen, bij een traag verloop komen koorts, diarree, geelzucht, oogontsteking, verminderde eetlust, en een verhoogde water opname voor.
  • Parvovirose (Parvo) is een ernstige en zeer besmettelijke virus infectie die veel voorkomt. Het tast voornamelijk het maagdarmstelsel van de hond aan. De symptomen zijn hoge koorts, braken, waterige en bloederige diarree(met een typische Parvo-geur). Ieder jaar sterven nog veel dieren aan de gevolgen van deze ziekte. Indien Parvo wordt vermoed, dient u zo snel mogelijk naar de dierenarts te gaan. Een jaarlijkse vaccinatie beschermt uw hond vrijwel altijd tegen een infectie met Parvo.
  • Leptospirose (Ziekte van Weil) is een bacteriële ziekte die voornamelijk wordt overgedragen door de bruine rat (via urine). De hond loopt de ziekte op door in besmet water te zwemmen of door contact met besmette modder. Het is een zoönose, dit wil zeggen dat overdracht  van een besmette hond op de mens mogelijk is. De symptomen zijn afhankelijk van de aangetaste organen (suf, niet eten, braken, diarree, geelzucht, koorts, neurologische verschijnselen, slijmvliesbeschadigingen). Er zijn verschillende serogroepen die verder onderverdeeld kunnen worden in serovars. Tot voor kort bevatte vaccins 2 serovars echter recent zijn 2 andere serovars in opmars. Een recent vaccin biedt bescherming tegen 4 serovars. Vaccinatie is de beste manier om uw hond tegen de Leptospirose te beschermen.
  • Hondsdolheid (Rabiës) is een ernstige virusinfectie van de hersenen met een fatale afloop eens de symptomen zichtbaar worden. De ziekte wordt overgedragen via speeksel van een besmet dier. Rabiës is een zoönose, dit wil zeggen dat het van dier naar mens overdraagbaar is. Behandeling van een ziek dier is niet mogelijk. Preventief kan gevaccineerd worden.
  • Kennelhoest(besmetelijke hondenhoest) is een verzamelnaam voor alle veroorzakers van voorste luchtweginfecties bij de hond. Het kan worden veroorzaakt door het Parainfluenzavirus, adenovirussen , en de bacterie Bordetella Brochisepta. De ziekte kan zich uiten in een milde vorm (droog kuchje, niezen, neusuitvloeiing, tranende ogen) en een ernstigere vorm (natte hoestbuien, kokhalzen en braken, benauwdheid, koorts, verminderde eetlust, pijn bij bewegen). Meestal wordt de ziekte gekarakteriseerd door een harde droge hoest. Het klinkt alsof er een botje vast zit in de keel. Besmetting vindt voornamelijk plaats via direct contact tussen honden onderling. Ondanks vaccinatie is het mogelijk dat uw hond toch kennelhoest krijgt. Dit komt doordat virussen veranderen. De ziekteverschijnselen van gevaccineerde honden zijn wel veel milder, de koorts is niet zo hoog en het hoesten is vaak veel minder. Ze knappen ook veel sneller op.

 

Vaccinatieschema van de hond

Pups krijgen via hun moeder antistoffen die hen beschermen tegen ziektes. Ze krijgen die antistoffen voor het grootste deel via de eerste moedermelk (colostrum), na de geboorte, en voor een klein gedeelte via de placenta voor de geboorte. Na de geboorte nemen de hoeveelheid antistoffen die de pup via de moeder heeft gekregen langzaam af. Na een aantal weken is de pup niet meer beschermd tegen besmettelijke ziekten, en moet hij zijn eigen antistoffen gaan aanmaken. Dit is de reden dat een pup gevaccineerd moet worden.

1e vaccinatie : Hondenziekte en Parvo: deze wordt meestal gegeven op een leeftijd van 6 weken. Dit wordt ook wel de nestenting genoemd

2e vaccinatie : Parvo en Leptospirose en kennelhoest deze wordt meestal gegeven op een leeftijd van 9 weken.

3e vaccinatie : Hondenziekte, Parvo, Leptospirose, Hepatitis, deze wordt meestal gegeven op een leeftijd van 12 weken

 4e vaccinatie: Hondenziekte, Parvo, Leptospirose, Hepatitis   deze wordt meestal gegeven op de leeftijd van 1 jaar

Daarna jaarlijks  Leptospirose  en eens  in de drie jaar  (Hondenziekte,  Hepatitis, Parvo, Leptospirose)

Rabiësenting:  Deze is verplicht als u met uw dier naar het buitenland gaat en moet minimaal drie weken voor vertrek worden toegediend. De enting kan vanaf een leeftijd van 12 weken worden gegeven. Deze enting  beschermt voor drie jaar.

Kennelhoest:(besmettelijke hondenhoest)  Deze is verplicht bij sommige pensions en puppycursussen. Ondanks vaccinatie is het mogelijk dat uw hond toch kennelhoest krijgt, maar dan zijn de symptomen veel milder.

 

1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar
Nestenting 6 weken
Lepto (en op 9 weken parvo) 9 weken           ♥           ♥            ♥           ♥
Hepatitis/Hondenziekte/parvo/Lepto 12 weken en 1 jaar            ♥
Rabiës Vanaf 12 weken            ♥
Kennelhoest Vanaf  9 weken op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag