Vaccinatie van het konijn

Myxomatose: Dit wordt veroorzaakt door het myxomatosevirus dat behoort tot het pokkenvirus. Het werd in de jaren 1950 met opzet in Australië ingevoerd om de konijnenplaag te bestrijden. Van daaruit verspreidde het virus zich naar Europa. Het virus wordt overgedragen door een vector (bijv. de mug of de konijnenvlo). De oorspronkelijke vorm van myxomatose gaf een sterfte van 90%! De vorm die nu voorkomt vertoont vaak wat mildere symptomen: eerst wat tekenen van snot, rood omrande ogen en niezen. Later volgen de typische myxomatose-tumoren. Myxomatose is ook overdraagbaar tussen konijnen onderling.

Er komen geregeld uitbraken van myxomatose voor in Nederland onder wilde konijnen, die ook huiskonijnen kunnen besmetten. Het is daarom van belang om uw konijn goed te beschermen, dit kan door middel van preventie en vaccinatie.

 

Rabbit Haemorragic Disease (RHD, VHS): Dit wordt veroorzaakt door het VHD virus. Het is erg besmettelijk en wordt overgedragen door direct contact maar ook door besmet materiaal (bijv. gras, hok of vogel) en door vectoren (bijv. mug of de konijnenvlo). De ziekte verloopt snel en is vrijwel altijd dodelijk. Het VHD virus veroorzaakt een leverontsteking met als gevolg inwendige bloedingen (long, darmen en lever). Er komen nog geregeld uitbraken van RHD voor. U kunt uw konijn beschermen door preventieve maatregelen te nemen (zoals geen gras plukken waar wilde konijnen komen, geen contact tussen het wilde konijn, en uw konijn en insecten weren) en natuurlijk door uw konijn te laten vaccineren.

Sinds het einde van vorig jaar zijn vanuit diverse delen van het land meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Op grond van het ziektebeeld en de gegevens die daarover beschikbaar kwamen, ontstond al snel het vermoeden dat het hier ging om een uitbraak van VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) genoemd, veroorzaakt door een nieuwe variant, namelijk het RHD2-virus. Snel daarna volgde de bevestiging dat deze nieuwe variant, inderdaad de veroorzaker was van de sterfte.

Symptomen
Een met RHD1 (klassieke vorm) geïnfecteerd konijn zal vaak binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn ongeveer 3-5 dagen. In beide gevallen kunnen soms (acute) benauwdheid, koorts (> 40 °C), bloedingen of neurologische verschijnselen (tremoren) gezien worden voorafgaand aan de sterfte. In veel gevallen is dit echter niet het geval en sterft het konijn zonder voorafgaande verschijnselen te vertonen. Daarnaast kan bij RHD2 een meer chronisch ziektebeeld gezien worden waarbij het konijn gedurende langere periode algemeen ziek kan zijn.
In tegenstelling tot RHD1, waar het sterftepercentage vaak >80% bedraagt, ligt het sterftecijfer bij RHD2 vaak lager (5-70%). In geval van RHD2 kan daarnaast bij konijnen die de acute fase overleven een meer chronisch ziektebeeld gezien worden.

Behandeling en vaccinatie

Er is op dit moment nog geen behandeling voorhanden voor konijnen die ziek zijn als gevolg van een infectie met het RHD-virus. Preventief is wel vaccinatie mogelijk.

Het vaccin Cunipravac Variant® wordt gebruikt om te voorkomen dat konijnen RHD2 krijgen. Deze vaccinatie moet na 4 weken herhaald worden (booster), daarna dient dit halfjaarlijks herhaald te worden. Voor een afspraak kunt u bellen met: 0627070970.

Vaccinatieschema konijn

Er is een vaccin dat bescherming biedt tegen zowel RHD1 als Myxomatose. De vaccinatie moet jaarlijks worden herhaald.

Het best kunt u uw konijn in het voorjaar laten vaccineren omdat de besmettingskans in het voorjaar en de zomer het grootst is.